شتاب دهنده شهر آراز

از جمله رسالت ها و اهداف مجموعه عبارتست از توسعه به استارت آپ ها در قالب مشارکت و شتاب دهی، پـرورش ایـده ها و برنامه های ذهـنی مشتریان ، مکتوب و مستند سازی آن، بررسی های اقتصادی اجتماعی ایده ها و اختراعات در قالب طرح های تجاری و کسب و کار، بررسی نمونه های مشابه داخلی یا خارجی، مطالعات بازار و تجاری سازی

و در نهایت برند سازی، طراحی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی و برنامه های یکپارچه بازاریابی و توسعه بازار تجاری

اطلاعات تماس

معرفی شهر آراز

شهرآراز با بهره گیری از تجارب ناشی از همکاری و فعالیت در حیطه های اقتصاد سرمایه گذاری توانسته است خدمات مطالعاتی، مشاوره ای و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری را در حوزه های شهرسازی ، گردشگری ، خدماتی و صنعتی در پهنه وسیعی از کشور ارائه نماید .

مشتریان و مخاطبین
ما

مجموعه های استارت آپی، سرمایه گذاران ، صاحبین ایده و مالکین سرمایه های مادی و معنوی ، مخترعان و …

تحلیل اقتصادی
sepehr tower 02
کامفار
سربرگ

نـرم افـزار تخصصی
کـامـفـار COMFAR III

شـتاب دهنده شـهرآراز بر اساس نتایج و خروجی های نـرم افـزار های تخصصی همچون کـامـفـار COMFAR III و بررسی های میدانی و مستند در بازار هدف سعی میکند مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری مطمئنی ارائه نماید .

ما می توانیم به شما کمک کنیم

تخصص شهرآراز در خلق و توسعه ایده و پروژه های استارت آپی، طرحها و پروژه های شهرسازی و گردشگری، ایجاد و توسعه فعالیت های صنعتی و خدماتی است.

پروژه های استارت آپی

کمک به خلق، طراحی، ایجاد و توسعه استارت آپ ها

طرح ها و پروژه های گردشگری

طراحی و ایجاد پروژه های گردشگری و تفریحی

حوزه های شهرسازی و عمران

طراحی پروژه های شهرسازی و عمرانی توسعه محور

پروژه های حوزه صنعت و معدن

ایجاد و توسعه پروژه های صنعتی و معدنی

طرح ها و پروژه های حوزه خدمات

ایجاد و توسعه پروژه بر بستر خدمات

حوزه کشاورزی و حمل و نقل

ایجاد و توسعه پروژه بر بستر کشاورزی و حمل و نقل

حوزه های اصلی فعالیت ما به شرح ذیل است :

مطالعات جامع امکانسنجی مطالعات فاز صفر و یک مطالعات بازار پروژه و محصول

طرح توجیهی و ارزیابی مشاوره اقتصادی ، سرمایه گذاری و تامین مالی تحت برنامه کامفار COMFAR

تهیه و تدوین برنامه کسب و کار و طرح تجاری business plan

مدیریت طرح و اجرای پروژه های بخش ساختمان گردشگری و استارت آپی

طرح ریزی کمپین تبلیغاتی برند سازی ، برنامه بازاریابی و توسعه بازار تجاری

طراحی و اجرای فرایند درآمدزایی آنلاین در حوزه ساختمان و گردشگری و استارت آپ ها

WhatsApp Me!
مشاوره رایگان