شتاب دهنده شهر آراز

از جمله رسالت ها و اهداف مجموعه عبارتست از توسعه به استارت آپ ها در قالب مشارکت و شتاب دهی، پـرورش ایـده ها و برنامه های ذهـنی مشتریان ، مکتوب و مستند سازی آن، بررسی های اقتصادی اجتماعی ایده ها و اختراعات در قالب طرح های تجاری و کسب و کار، بررسی نمونه های مشابه داخلی یا خارجی، مطالعات بازار و تجاری سازی

و در نهایت برند سازی، طراحی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی و برنامه های یکپارچه بازاریابی و توسعه بازار تجاری

اطلاعات تماس

نمودار دایره ای

65

تست های بزرگ

لورم ایپسوم متن ساختگی است

43

پروژه های بزرگ

لورم ایپسوم متن ساختگی است

72

برنامه های عملی

لورم ایپسوم متن ساختگی است

86

نوآوری ها

لورم ایپسوم متن ساختگی تولید ساختگی است

43

پروژه های بزرگ

لورم ایپسوم متن ساختگی تولید ساختگی است

72

برنامه های عملی

لورم ایپسوم متن ساختگی تولید ساختگی است

65

تست های بزرگ

لورم ایپسوم متن ساختگی تولید ساختگی است

WhatsApp Me!
مشاوره رایگان