شتاب دهنده شهر آراز

از جمله رسالت ها و اهداف مجموعه عبارتست از توسعه به استارت آپ ها در قالب مشارکت و شتاب دهی، پـرورش ایـده ها و برنامه های ذهـنی مشتریان ، مکتوب و مستند سازی آن، بررسی های اقتصادی اجتماعی ایده ها و اختراعات در قالب طرح های تجاری و کسب و کار، بررسی نمونه های مشابه داخلی یا خارجی، مطالعات بازار و تجاری سازی

و در نهایت برند سازی، طراحی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی و برنامه های یکپارچه بازاریابی و توسعه بازار تجاری

اطلاعات تماس

شمارنده

284

ایده

184

ماه

785

کد

751

طراح

284

ایده

لورم ایپسوم متن ساختگی است

184

ماه

لورم ایپسوم متن ساختگی است

785

کد

لورم ایپسوم متن ساختگی است

751

طراح

لورم ایپسوم متن ساختگی است

WhatsApp Me!
مشاوره رایگان