شتاب دهنده شهر آراز

از جمله رسالت ها و اهداف مجموعه عبارتست از توسعه به استارت آپ ها در قالب مشارکت و شتاب دهی، پـرورش ایـده ها و برنامه های ذهـنی مشتریان ، مکتوب و مستند سازی آن، بررسی های اقتصادی اجتماعی ایده ها و اختراعات در قالب طرح های تجاری و کسب و کار، بررسی نمونه های مشابه داخلی یا خارجی، مطالعات بازار و تجاری سازی

و در نهایت برند سازی، طراحی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی و برنامه های یکپارچه بازاریابی و توسعه بازار تجاری

اطلاعات تماس
u

ما خوشحال خواهیم
شد که به شما کمک کنیم!

ارایه مشاوره های رایگان در زمینه طرح های تجاری و کسب و کارها بصورت کاملا تخصصی

لطفا تماس بگیرید

طراحی مسیر تجاری سازی ایده و کسب و کارها

شبکه های اجتماعی

اینستاگرام

Shahr_araz@

ایمیل

Shahraraz@gmail.com

علت انتخاب شهر آراز

ارایه پکیج خدمات جامع به طرح ها و پروژه ها

ارایه خدمات مشاوره مالی اقتصادی بدون چشم داشت و به صورت رایگان برای گروه های آسیب پذیر و طرح های اقتصادی عام المنفعه

پشتیبانی کامل از مخاطبین و مشتریان در مسیر دستیابی به اهداف

WhatsApp Me!
مشاوره رایگان