شتاب دهنده شهر آراز

از جمله رسالت ها و اهداف مجموعه عبارتست از توسعه به استارت آپ ها در قالب مشارکت و شتاب دهی، پـرورش ایـده ها و برنامه های ذهـنی مشتریان ، مکتوب و مستند سازی آن، بررسی های اقتصادی اجتماعی ایده ها و اختراعات در قالب طرح های تجاری و کسب و کار، بررسی نمونه های مشابه داخلی یا خارجی، مطالعات بازار و تجاری سازی

و در نهایت برند سازی، طراحی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی و برنامه های یکپارچه بازاریابی و توسعه بازار تجاری

اطلاعات تماس

Slide تجاری سازی ایده های ارزشمند - طراحی کسب و کار های آنلاین مشتریان و مخاطبین شتاب دهنده شهر آراز عبارتند از : مجموعه های استارت آپی، سرمایه گذاران ، صاحبین ایده و مالکین سرمایه های مادی و معنوی ، مخترعان و … Slide مطالعات امکانسنجی و مطالعات بازار - کمپین تبلیغاتی و برندینگ مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری و تامین مالی رایگان Slide طراحی و اجرای ایده و استارت آپ ها مدلسازی اقتصادی و ارزیابی اقتصادی بر اساس برنامه کامفار

معرفی شتاب دهنده شهر آراز

معرفی شهرآراز

شهرآراز با بهره گیری از تجارب ناشی از همکاری و فعالیت در حیطه های اقتصاد سرمایه گذاری توانسته است خدمات مطالعاتی، مشاوره ای و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری را در حوزه های شهرسازی ، گردشگری ، خدماتی و صنعتی در پهنه وسیعی از کشور ارائه نماید .

مشتریان و مخاطبین

مجموعه های استارت آپی، سرمایه گذاران ، صاحبین ایده و مالکین سرمایه های مادی و معنوی ، مخترعان و …

نـرم افـزار کـامـفـار
COMFAR III

شـتاب دهنده شـهرآراز بر اساس نتایج و خروجی های نـرم افـزار های تخصصی همچون کـامـفـار COMFAR III و بررسی های میدانی و مستند در بازار هدف سعی میکند مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری مطمئنی ارائه نماید .

کامفار
تحلیل اقتصادی

آنچه ما ارایه می دهیم

حیطه کاری جامع و رزومه متنوع، موجب همکاری ما با بخش وسیعی از فعالین حوزه های سرمایه گذاری شده است. 👈🏻 👈🏻 👈🏻 👈🏻 👈🏻

خدمات ما در سه رسته مطالعاتی، مشاوره ای و اجرایی طبقه بندی شده است. 👈🏻 👈🏻 👈🏻

مطالعات امکان سنجی و مطالعات بازار، تهیۀ برنامۀ کسب و کار و business plan

طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی تحت برنامه بین المللی کامفار COMFARIII

مدیریت طرح و اجرای پروژه های بخش ساختمان گردشگری و استارت آپی

اجرای فرایند های پیش فروش و فروش در حوزه ساختمان و گردشگری و عرضه آنلاین

طراحی کمپین تبلیغات، برندینگ وتوسعه بازار تجاری

مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری و تامین مالی از طریق تجزیه و تحلیل بر اساس نرم افزار كامفار

خدمات تخصصی شهر آراز

برخی از پروژه ها و اقدامات

برخی از مشتریان و همکاران ما

گالری

طرح جلد1
نهایی نهایی
طرح جلد 3
sepehr tower 02
طرح جلد نهایی چاپ
jeld1
WhatsApp Me!
مشاوره رایگان