شتاب دهنده شهر آراز

از جمله رسالت ها و اهداف مجموعه عبارتست از توسعه به استارت آپ ها در قالب مشارکت و شتاب دهی، پـرورش ایـده ها و برنامه های ذهـنی مشتریان ، مکتوب و مستند سازی آن، بررسی های اقتصادی اجتماعی ایده ها و اختراعات در قالب طرح های تجاری و کسب و کار، بررسی نمونه های مشابه داخلی یا خارجی، مطالعات بازار و تجاری سازی

و در نهایت برند سازی، طراحی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی و برنامه های یکپارچه بازاریابی و توسعه بازار تجاری

اطلاعات تماس

کمپین تبلیغاتی و برندینگ

هنگام برنامه‌ریزی برای انجام یک کمپین تبلیغاتی، مجموعه بزرگی از رسانه‌های تبلیغاتی موجود است که باید از میان آنها انتخاب کرد. پاسخ به این سوال که کدامیک از رسانه‌های موجود برای انتقال پیام تبلیغاتی مناسب‌تر است، نیازمند انجام «تحلیل رسانه» است. تحلیل رسانه را می‌توان به صورت «تحقیق در اثربخشی نسبی و هزینه نسبی استفاده از رسانه‌های تبلیغاتی مختلف» تعریف کرد.

کمپین تبلیغات خوب کمپینی است که بر مبنای استراتژی افزاش آگاهی از برند، افزایش ارتباط با بازار هدف و یا افزایش فروش طرح‌ریزی شود. بسیاری از کارفرمایان بر این باورند که برگزاری یک کمپین به معنای ساختن تبلیغ است که این تفکر اشتباهی فاحش است.

در بازار و شرکت‌های برندمحور، تمرکز مدیریت طراحی بیشتر بر مدیریت طراحی برند است؛ که شامل دو بخش مدیریت برند شرکت و مدیریت برند محصول می‌شود. تمرکز بر برند برای ائتخاذ تصمیمات طراحی منجز به تمرکزی قدرتمند بر روی تجربه مصرف‌کننده از برند، نقاط تماس مصرف‌کننده با برند، قابل اتکاسازی برند، تشخیص برند در میان رقبا می‌شود. در اینجا طراحی توسط چشم‌انداز برند و راهبرد مربوط به آن سمت و سو می‌گیرد.

WhatsApp Me!
مشاوره رایگان