خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

  تدوین طرح‌های امکان‌سنجی                                           

 

 

 کلیات 

هدف از مطالعات امکان‌سنجی، پرده­برداری شهودی و عقلایی از نقاط قوت و یا ضعف، فرصت­ ها و تهدیدات پیش‌رو، منابع مورد نیاز، و در نهایت چشم‌انداز دستیابی به اهداف برای یک کسب و کار موجود و یا سرمایه‌گذاری پیشنهادی می­باشد. 

بالا