خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

  مطالعات بازار                                                                    

 

 

کلیات 

مطالعات بازار در پی شناسایی، گردآوری و تجزیه و تحلیل آن دسته از اطلاعاتی برمی‌آید که به فرصت‌های بهتری در ارائه و عرضه کالا و یا خدمات می‌انجامد و یا مشکلات و تهدیدهای پیش روی ارائه کالا و یا خدمات خاصی را تبیین کرده و راهکارهای برون رفت از مشکلات را ارائه می‌دهد.

مطالعات بازار امری حیاتی برای بنگا‌ه‌های اقتصادی و تجاری به شمار می‌رود. از این طریق شرکت‌ها می‌توانند از یک فرصت تجاری جدید استفاده کنند و مشتریان فعلی خود را افزایش دهند. پی بردن به نقاط ضعف در بازار، رضایت مشتری را بیمه کرده و اقدامات بازاریابی مؤثر را برای مشتریان برنامه‌ریزی می‌کند. مطالعات بازار می‌تواند اطلاعاتی را در مورد وضعیت بازار رقبا فراهم کند که این خود باعث افزایش قدرت رقابتی و افزایش سود بنگاه می‌شود.

مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها برای این‌ که بتوانند اطلاعات دقیق‌تری از مشتریان یا رقبا یا دیگر نیروهای موجود در بازار به دست آورند، دست به انجام تحقیقات بازاریابی می‌زنند. گام‌های اجرایی در تحقیقات بازاریابی شامل شش مرحله اصلی است که عبارتند از: تحقیق مختصر اولیه، تهیه طرح تحقیق، تنظیم برنامه اجرایی، جمع‌آوری داده‌ها، آماده‌سازی و تحلیل داده‌ها و تهیه گزارش تحقیق.

 

 شرح کلی اقدامات 

 فصل اول- ارائه تصویر اقتصادی اجتماعی منطقه مورد نظر

فصل دوم- ظرفیت سنجی عملکردها و فعالیت های قابل استقرار در مکان و تدوین برنامه فیزیکی حداقل و حداکثر با توجه به سطح پاسخگویی در مکان با گرایش های مختلف

 فصل سوم- بررسی مشخصات صنوف پیشنهادی (بررسی صنف از نظر ماهيت شغل، تاریخچه رشد وگسترش، وضعيت قرار گرفتن با ساير اصناف، وضعیت تمركز و موقعيت  كسبي، شناسایی اشخاص کلیدی صنف، نتایج بدست آمده مصاحبه با صاحبان این صنف)

 فصل چهارم- بررسی کلیات فروش و  قیمت گذاری  ( استراتژی قیمت گذاری ، نحوه قیمت گذاری)

 

بالا