خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

  امکان‌سنجی بکارگیری شیوه‌های مختلف تأمین مالی    

 

 

 کلیات 

برای راه‌اندازی یک کسب و کار، ضروری است عوامل متعددی در هماهنگی کامل قرار گیرند، که هدف تمامی این عوامل، توجیه فنی، مالی و اقتصادی آن کسب و کار می­باشد. در راستای تحقق این امر، ضروری است که مانند سایر وجوه طرح، ازجمله وجوه فنی، عملیاتی، مالی، قانونی و غیره، به ساختار تأمین مالی طرح نیز توجهی ویژه صورت پذیرد. تجربه نشان داده است که جذاب­ترین طرح ­ها از منظر فنی و بازاری با ساختار تأمین مالی نامناسب، جذابیت خود را از دست داده و یا حتی در بعضی موارد توجیه­ ناپذیر خواهند شد. پس می­ توان نتیجه گرفت که ساختار تأمین مالی طرح‌ها، یکی از مهم‌ترین وجوه ایجاد یک کسب و کار است.

برای بررسی ساختار مناسب تأمین مالی برای یک طرح، در ابتدا ضروری است. به‌صورتی کاملاً دقیق و به تفصیل، جریان نقدینگی مورد واکاوی دوباره قرار گرفته و با استفاده از رو‌ش‌های عملیاتی تامین مالی در کشور و هم‌چنین ویژگی­ ها و قابلیت­ های طرح، تحلیلی دقیق، مشخص و عملیاتی برای ارائه ساختارهای تأمین مالی بالقوه برای آن طرح صورت پذیرد.

همواره توجیه­پذیری اقتصادی یک طرح منوط به ارائة ساختار تأمین مالی بهینه برای آن طرح در چارچوب قوانین و مقررات بازار پول و سرمایه کشور می­باشد.

 

 

 

 

بالا