خطا
 • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

  تدوین گزارش های ارزیابی اقتصادی ، مالی و فنی        

 

 

کلیات  

 

 سرمایه‌گذاران ، بانک‌ها و مؤسسات مالی در سراسر دنیا، تنها زمانی حاضر خواهند بود، در راه‌اندازی و یا توسعه طرح‌ها و پروژه‌ها مشارکت داشته باشند که از میزان سودآوری آن اطمینان حاصل کرده باشند. بدین منظور افرادی که قصد جذب سرمایه از طریق بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را داشته باشند، لازم است سودآور بودن طرح خود را ثابت نمایند.

به بیان ساده­تر، دو معیار مهم ارزیابی امکان‌سنجی طرح­ها عبارتند از: سرمایه­ گذاری مورد نیاز طرح­ ها، و ارزش کسب شده از این سرمایه ­گذاری.

گزارشی که در نهایت و پس از ارزیابی طرح یا پروژه، نشان از سودآوری آن در نرخی بالاتر از نرخ مورد انتظار دارد، طرح توجیهییا ارزیابی نامیده می‌شود و انگیزشی برای بانک یا سرمایه‌گذار خواهد بود تا نسبت به تأمین مالی طرح یا پروژه اقدام نماید. لذا طرح توجیهی چیزی غیر از پاسخ مثبت ارزیابی طرح نمی‌باشد. به طور کلی، مطالعات امکان‌سنجی، قبل از توسعة فنی و اجرای پروژه صورت می‌پذیرد.

 

  شرح خدمات بررسيهاي مالي/ اقتصادي طرحها به فرمت موسسات اعتباري و بانكها به همراه تجزيه و تحليل خروجيهاي نرم افزار كامفار  

   • انجام بررسي هاي مالي
   • برآورد سرمايه گذاري ثابت 
   • برآورد سرمايه در گردش 
   • برآورد هزينه ساليانه توليد 
   • برآورد استهلاك ساليانه سرمايه گذاري 
   • برآورد كل سرماية مورد نياز طرح 
   • برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها 
   • تعيين منابع تأمين مالي طرح و هزينه هاي مالي آن 
   • تحليل درآمدها و هزينه هاي طرح 
   • تعيين عملكرد سود و زيان طرح براي كل سرمايه گذاري و آورده سهام 
   • انجام بررسي هاي اقتصادي
   • تعيين جريان خالص نقدي كل سرمايه‌گذاري 
   • تعيين ارزش فعلي خالص NPV
   • محاسبه نرخ بازده داخلی IRR
   • تعيين نرخ و دورة بازگشت داخلي براي آورده سهامداران 
   • تعيين دوره بازگشت سرمايه 
   • تحليل نقطه سربسر 
   • تحليل حساسيت طرح به هزينه¬هاي پيش¬بيني نشده 
   • تحليل اقتصادي طرح 
   • انجام آناليز حساسيت پروژه 
   • معرفي ريسك هاي مالي و اقتصادي و عواقب ناشي از آن 
   • تحليل نسبتهاي مالي 
   • بودجه بندي طرح 
   • برآورد قيمت پروژه 
   • تعيين قدر السهم سهامدارن 
   • تحليل اثرات متقابل طرحها 
   • تهية صورت حسابهاي مالي 
   • بررسي تركيب سهامداران

 

بالا