خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

  ارائه برنامۀ کسب و کار و تجاری سازی دارایی های فکری                     

 

 

 کلیات طرح کسب و کار 

طرح كسب و كار سندي مكتوب است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را مشخص مي­كند. اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت كنونی، نيازها، انتظارات و نتايج پيش­بيني شده را شرح دهد و كليه جوانب آن را ارزيابي كند. در حقیقت طرح کسب و کار، بیانیه‌ای رسمی است که دربرگیرنده اطلاعات اساسی کسب و کار، مجموعه‌ای از اهداف کسب و کار و برنامه­ ریزی برای رسیدن به آن اهداف می­باشد. طرح كسب و كار مي‌بايست نگرشي واقع­بين از پيش بيني‌ها ومقاصد بلندمدت داشته باشد. اين ديد و نگرش چهارچوبي را به وجود مي‌آورد كه طرح بايد در آن فعاليت كند و نهايتاً يا موفق مي‌شود يا شكست مي‌خورد.

وجود يك طرح كسب و كار رسمي، صرف­ نظر از اندازه كسب و كار آن، به همان اندازه كه براي راه‌اندازی مهم است، براي يك كسب و كار برقرار (محرز) نيز مهم است .

 

 اين طرح چهار عمل اصلي را به‌صورت زير انجام مي‌دهد :

  • به سرمایه گذار كمك مي‌كند كه جوانب وپيشرفت پروژه يا كسب وكارش رامشخص، متمركز و بررسي كند.
  • يك چهارچوب منطقي و حساب شده ايجاد مي‌كند تا در آن، يك حرفه بتواند توسعه يابد و تدابير مربوط به آن حرفه را در چند سال آينده دنبال مي‌كند.
  • به‌عنوان مأخذ و مبنايي براي مذاكره با اشخاص ثالث مانند سهام‌داران ، دفاتر نمايندگي، بانك‌ها، سرمايه‌گذاران و غیره بكار مي‌رود.
  • معياري را براي سنجش وضعيت واقعي كسب و كار در برابرآنچه كه بايد باشد، ارائه مي‌دهد.

تهیه طرح­های کسب و کار به منظور ارزیابی وضعیت فعلی و ترسیم اهداف بلندمدت جهت نیل به آن‌ها، می­باشد.

 

  خدمات به دارایی های فکری                                                                                       

  • تدوین طرح کسب و کار و تجاری سازی دارایی های فکری
  • برآورد هزینه های سرمایه گذاری ، جریان نقدینگی و سود آوری دارایی های فکری در صورت بهره برداری
  • بازاریابی و کشف بازار در خصوص دارایی های فکری

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا