خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

زمینه ارائه خدمات :

  • مطالعات امکان سنجی، طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی
  • تدوین برنامۀ کسب و کار و طرح تجاری
  • مطالعات بازار
  • امکان‌سنجی بکارگیری شیوه‌های تأمین مالی
  • تدوین و اجرای برنامه های فروش و پیش فروش

حیطه کاری گروه شهر آراز :

  • پروژه های شهرسازی
  • طرح ها و پروژه های گردشگری
  • ایجاد و یا توسعه طرح های صنعتی
  • ایجاد و یا توسعه فعالیت های خدماتی

معرفی گروه شهرآراز

 

شرکت شهر آراز با بهره گیری از تجارب ناشی از همکاری و فعالیت در حیطه های اقتصاد سرمایه گذاری توانسته است خدمات مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری خود را در بخش های شهرسازی ، گردشگری ، خدماتی و صنعتی در پهنه وسیعی از کشور ارائه نماید .

شرکت شهر آراز با مسولیت محدود با شماره 453672 به ثبت رسیده است .

 

 

بالا