شتاب دهنده شهر آراز

از جمله رسالت ها و اهداف مجموعه عبارتست از توسعه به استارت آپ ها در قالب مشارکت و شتاب دهی، پـرورش ایـده ها و برنامه های ذهـنی مشتریان ، مکتوب و مستند سازی آن، بررسی های اقتصادی اجتماعی ایده ها و اختراعات در قالب طرح های تجاری و کسب و کار، بررسی نمونه های مشابه داخلی یا خارجی، مطالعات بازار و تجاری سازی

و در نهایت برند سازی، طراحی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی و برنامه های یکپارچه بازاریابی و توسعه بازار تجاری

اطلاعات تماس

Slide مشتریان و مخاطبین شتاب دهنده شهر آراز مجموعه های استارت آپی، سرمایه گذاران ، صاحبین ایده و مالکین سرمایه های مادی و معنوی ، مخترعان و … Slide مطالعات امکانسنجی و مطالعات بازار کمپین تبلیغاتی و برندینگ Slide طراحی و اجرای ایده و استارت آپ ها مدلسازی اقتصادی و ارزیابی اقتصادی بر اساس برنامه کامفار

حیطه کاری جامع و رزومه متنوع، موجب همکاری ما با بخش وسیعی از فعالین حوزه های سرمایه گذاری شده است. 👈🏻 👈🏻 👈🏻 👈🏻 👈🏻

خدمات ما در سه رسته مطالعاتی، مشاوره ای و اجرایی طبقه بندی شده است. 👈🏻 👈🏻 👈🏻

مطالعات امکان سنجی و مطالعات بازار

طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی تحت برنامه بین المللی کامفار COMFARIII

تهیۀ برنامۀ کسب و کار و business plan

اجرای فرایند های پیش فروش و فروش در حوزه ساختمان و گردشگری

طرح ریزی کمپین تبلیغاتی ، برند سازی و توسعه بازار تجاری

مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری و تامین مالی از طریق تجزیه و تحلیل بر اساس نرم افزار كامفار

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، آزمایشی ویا صاحب‌کارصفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، آزمایشی ویا صاحب‌کارصفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، آزمایشی ویا صاحب‌کارصفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

برنامه باورنکردنی ما

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

Slide