شتابدهنده شهرآراز

شـتاب دهنده شـهر آراز بر اساس نتایج نـرم افـزار های تخصصی همچون کـامـفـار و بررسی های میدانی و مستند در بازار هدف سعی دارد مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری مطمئنی ارائه نماید

مخاطبین ما عبارتند از استارت آپ ها، سرمایه گذاران، صاحبین ایده، مالکین سرمایه های مادی و معنوی، مخترعان و

اطلاعات تماس
تهران، سعادت اباد، بلوار دریا، صرافهای جنوبی، صرافهای ۲۵
shahraraz@gmail.com
09129151280
Follow Us

مطالعات امکان سنجی/ مطالعات بازار/ طرح توجیهی و ارزیابی اقتصادی/ کامفار COMFAR / طرح کسب وکار/ مشاوره اقتصادی وسرمایه گذاری/ برندینگ

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شـتاب دهنده شـهرآراز بر اساس نتایج نـرم افـزار های تخصصی و بررسی های میدانی و مستند در بازار هدف سعی دارد مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری مطمئنی ارائه نماید.

استارت آپ ها، سرمایه گذاران، صاحبین ایده، مالکین سرمایه های مادی و معنوی، مخترعان و …

ما بر اساس نتایج و خروجی نـرم افـزار تخصصی و بین المللی کـامـفـار COMFAR III و مدلسازی اقتصادی سعی داریم الگوی بهینه سرمایه گذاری را تبیین نماییم.

امکان سنجی، مطالعات بازار، طرح توجیهی و اقتصادی، کامفار، طرح کسب وکار، شیوه تأمین مالی، مشاوره اقتصادی وسرمایه گذاری، طراحی برنامه بازاریابی، کمپین تبلیغات، برندسازی، طراحی فرایند فروش

ایده، طرح و پروژه های استارت آپ، پروژه های شهرسازی و عمرانی و گردشگری، پروژه های محرک توسعه، ایجاد و یا توسعه طرح های صنعتی و خدماتی

طراحی و ارزیابی ایده و فرایند های کسب و کار

حوزه های تخصصی

پروژه های انجام شده

گالری

دمای اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور

مشاوره رایگان
پیام واتس آپ